Duchovní slovo

Skuteční učedníci

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mk 4,35-41) | 20. června 2021

Promluva při oslavě 25 let kněžství kunovického rodáka P. Antonína Hráčka

Na úvod si položme otázku: „Kdy se z rybářů stávají skuteční, oddaní učedníci?“ Můžeme si odpovědět: „Když se v bouřích světa setkají s Kristovou mocí.“ Dnešní evangelium nám jednu takovou situaci přináší.

Vidíme učedníky v těžké zkoušce. Rybáře, kteří znají úskalí Genezaretského jezera, které je 21 kilometrů dlouhé a 11 široké. Možná by sami za daných okolností nevypluli, ale poslechli Ježíše, protože vědí, že je třeba ho poslouchat. A když ho uprostřed bouře probudí, je zajímavé, co říkají. V těch slovech je skryta výčitka: „My jsme tě poslechli, teď tady hyneme a ty si klidně spíš.“ Jednají jako ti, kdo neznají Ježíše. Jako ti, kteří neví o jeho velké moci nad světem. Neprosí, ale stěžují si. Ale pak jsou svědky toho, že to dá Ježíš třemi slovy do pořádku.

Kolikrát i my jsme v pokušení si stěžovat, místo abychom s pokorou a důvěrou prosili. A tady jsme zváni, abychom s důvěrou vkládali svůj život do Božích rukou. Aby ty bouře, kterými si projdeme, byly setkáním s Boží mocí. Setkáním, které naši víru upevní.

To, co platí pro každého Ježíšova učedníka, platí o to víc pro ty, kteří ho následují jako kněží. Ti mají na základě takto prožitých zkušeností povzbuzovat druhé. Za 25 let kněžského života jsi, milý Antoníne, nabral jistě mnoho takových zkušeností. Ale je třeba jít dál, a to znamená, že nás ještě mnoho dobrodružství s Ježíšem čeká.

Přeji Ti, aby ses v bouřích světa setkával s Boží mocí. Aby každá taková událost upevňovala Tvou víru a prohlubovala důvěru v něho. A dávala Ti sílu všude tam, kam budeš se svou službou poslán.

Děkuji Ti za Tvou dosavadní službu pro růst Božího království. Ať už v daleké Itálii nebo i ve své rodné farnosti. Nečekaná omezení způsobila, žes mohl být i „prorokem ve své vlasti“, tedy ve svém rodišti. Děkuji za Tvou internetovou misii, za myšlenky, které rozesíláš. A v neposlední řadě za Tvé modlitby a oběti. Kéž se na Tobě stále projevuje oddanost skutečného učedníka i Boží odměna pro ty, kdo ho milují.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *