Duchovní slovo

Skutek Boží

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí (Jan 6,24-35) | 1. srpna 2021

Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“

Co je to ten skutek Boží? Může to být skutek, který vykoná Bůh. Ale zároveň skutek, který máme vykonat pro Pána Boha my. Pán Ježíš dnes říká, že takovým skutkem je víra. Jak to uchopit? Víme, že víra je darem Božím. Tedy je to skutek Boží pro nás. Dar, který přijímáme. Zároveň je to ale skutek člověka, protože ten musí dar víry přijmout a odpovědět na něj svým životem.

 

Když se lidé ptají, jaké skutky Boží mají dělat, Ježíš odpovídá, že chce jen jediný skutek Boží, a to je právě víra. Zastavme se ale u toho, co znamená věřit v Boha. Pro někoho víra spočívá v modlitbě a chození do kostela, pro jiného v zachovávání Desatera, další vnímá víru jako následování Ježíšova příkladu. Někdo spojuje víru s církví, jiný tvrdí, že je to jeho soukromá záležitost. Různí lidé mají o víře různé představy.

Nejde tady ale o naše představy, ale o tu Ježíšovu představu. On říká: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Jak tomu rozumět?

Je čas dovolených a rodiče s dětmi jezdí po hradech a zámcích. Tam si mohou zavzpomínat na různé pohádky, ve kterých přichází princové, aby získali ruku princezny a půl království k tomu. Přináší dary, předvádí silácké skutky, ale princezna si nakonec vybere prostého mládence, který sice nic nemá, nic neznamená, ale v nějaké zkoušce prokáže, že mu na princezně záleží, že princeznu miluje. Na konec získá její ruku i celé království.

Víra není pohádka, ale princip je stejný. Pro Ježíše je víra vztahem lásky. Má radost z našeho snažení a úsilí, ale tím nejdůležitějším jsme pro něj my. A když nás vyzývá, abychom věřili v toho, který je Bohem poslaný, říká tím: „Je dobře, že se snažíš, že konáš dobré skutky, přicházíš, na brigády, uklízíš, přispíváš na kostel, ale největší radostí je pro mě to, že mohu být s tebou. Ty jsi ten největší poklad. S tebou se chci osobně pravidelně setkávat. Proto jsem ustanovil společenství církve, ve kterém ti nabízím svátosti, ve kterém k tobě přicházím a dotýkám se tvého srdce. Věř mi, že tě miluji, a odpovídej na mou lásku tou svou láskou.“ To je skutek víry, to je skutek Boží.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *