Duchovní slovo

Světlo pro ženicha

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí, patrocinia kaple sv. Anežky České (Mt 25,1-13) | 12. listopadu 2023

Když se čte dnešní podobenství, mnoho lidí lituje pošetilé družičky. Říkají: „Kdyby se s nimi kamarádky rozdělily, nemuselo to tak špatně skončit.“ Co na to říct? V mnoha věcech si můžeme a máme křesťansky pomoci, ale dnešní úryvek je o něčem jiném. Připomíná, že ve smrti staneme před Bohem každý sám za sebe. A je dobré, že máme v rodině nebo mezi přáteli lidi zbožné, laskavé a milující, ale my předstoupíme se svou lampou. Tedy se svou duší naplněnou láskou – vztahem k ženichovi.

Ježíš ve svém podobenství ukazuje na konec věků. Panny jsou symbolem všech, kteří jsou pozváni, aby zasedli ke svatebnímu stolu v Božím království. Tedy nás.

S tím ale souvisí olej a světlo lamp. Aby lampy mohly zářit naším vztahem k Bohu, aby byl dostatek oleje – naší lásky k Bohu, o to usilujeme už nyní, každý den. Ať už jako zasvěcené osoby, jako rodiče, jako manželé či svobodní, máme přinášet do světa světlo vyzařující z naší víry.

To není snadné. Jsme poslaní do temnoty, kde budeme vyčerpaní, budeme „usínat únavou“. Jak to zvládnout? Ježíš nás to učí, vidíme to na svatých, kteří jsou nám vzory. Jedině pokud budeme mít v srdci Kristova ducha, budeme schopni dát světu to, co potřebuje. Budeme schopni vytvářet světlé okamžiky. A to možná velkými skutky nebo třeba jen milým úsměvem, vlídným slovem, odpuštěním, povzbuzením ve víře, naději, lásce.

Když uprostřed noci batole probudí svoje rodiče, ti obvykle hned ví, co mají dělat. Vstanou a věnují mu svou pozornost a péči. A jde jim to snadněji, když si pomáhají, když se doplňují. Jejich vzájemná láska a spolupráce jim dává sílu pro jejich poslání. Podobnou spolupráci máme žít s Kristem. Proč o sobě mluví jako o ženichovi? Protože je životním partnerem své církvi. Každému pokřtěnému člověku. Každému z nás. Výzvy našeho života jsou zdolatelné, když na ně nejsme sami. Když opřeme svůj život o jeho rámě. „Beze mne nemůžete dělat nic,“ říká Ježíš. Naopak, chce, aby se jeho síla projevila na naší slabosti. Chceme přinášet světlo? Žijme živý každodenní vztah s Kristem.

Každý den má své temné a světlé okamžiky. Kéž naše životy nabízené Bohu přispějí k tomu, že světla kolem nás bude přibývat. A v neposlední řadě nám umožní účast na svatební hostině Božího království. Svatá Anežko, ty nám vyprošuj tento životní postoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *