Duchovní slovo

Obnovit poznání Mesiáše

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mk 1,1-8) | 10. prosince 2023

Už minule jsme vzpomněli, že začínáme rok s Markovým evangeliem. Ale až dnes čteme jeho úplný začátek. Markovo evangelium bylo napsáno úplně jako první. Je takovým novým začátkem v životě prvotní církve, kdy končí období očitých svědků Ježíše. Proto Duch Svatý vede tohoto svatopisce, aby začal novou etapu. Je také zajímavé, jak Marek začíná: „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím.“ Nejdou tam titulky, dlouhá zápletka, a pak teprve rozuzlení. Naservíruje nám hned plnou pravdu. Tady to je. Ježíš Kristus, Božím Syn, o něm budeme mluvit. Jasně a stručně, je to nejkratší ze všech čtyř evangelií.

Symbol evangelisty Marka je lev. To proto, že své vyprávění začíná na poušti u Jana Křtitele, který připravuje sebe i ostatní na příchod Mesiáše a na setkání s ním. Tady je dobré si uvědomit, že Jan sice věděl, jaký je jeho úkol – připravit na příchod Mesiáše. Ale ačkoliv je Ježíš jeho příbuzný, Jan ještě neví, kým je. Čeká na znamení Ducha Svatého, který mu to zjeví.

Od chvíle křtu, kdy jsme byli pomazáni na kněze, proroky a krále, máme i my stejný úkol. Připravujeme sebe a svým životem i naše blízké na příchod a přijetí Mesiáše. Jsme Ježíšovými bratry a sestrami, jsme jeho blízcí příbuzní. A i když máme již poznání o Pánu Ježíši, máme ho stále obnovovat. Jako Jan se máme umět stáhnout z ruchu světa, ztišit se a dát prostor Duchu Svatému, aby nám odhaloval, kým je Ježíš pro nás. Protože jen tehdy můžeme ukázat (na) Ježíše ostatním, když máme každodenní, živé, osobní, čerstvé a svěží poznání Mesiáše.

A i když mi většina z nás řekne, že toho musí opravdu hodně stihnout (tedy že nemáme čas), je třeba najít čas na ztišení a obnovení poznání Mesiáše. Našeho Mesiáše, mého Mesiáše. To je velká adventní výzva pro všechny. Když ji přijmeme, budeme se podobat Janu Křtiteli. Ne podle tváře, oblečení nebo svérázného životního stylu, ale v jeho prorocké zkušenosti. A bude to na nás poznat. A poznají to na nás i ostatní. I naši nevěřící přátelé.

Advent je impulzem k novému začátku. Není to loňský advent, ale letošní. Bůh nás volá k novým úkolům. Možná máme jednu etapu ukončit a jinou zahájit, protože Bůh vše tvoří nové. My už za svůj život víme, kdo je Ježíš, ale máme našemu vztahu dát nový začátek. Kéž se nám to podaří.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *