Biřmovanci

Biřmování 2024 – 13. setkání

Pátek 16. února 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Svátosti (biřmování, eucharistie a svátost smíření)

Úkoly a plány: předat dopis o. arcibiskupa svému kmotrovi, v pátek 15. března v 19.00 hodin možnost setkání na faře, v pátek 22. března v 19.00 hodin vedení křížové cesty městem, prezentace farnosti.

Doba postní:
1. Jít na „poušť“, kde si volím nějaký skutečný nedostatek (odstup, prázdno).
2. Jsem více u sebe a u Boha, mohu očekávat pokušení.
3. Nejde o můj „trénink“ (sebevylepšování), ale o vedení Duchem Svatým.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *