Biřmovanci

Biřmování 2024 – 5. setkání

Pátek 3. listopadu 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Modlitba (modlitba v průběhu dějin, Ježíš – vzor modlitby, hodnota modlitby, Panna Maria – učitelka modlitby, inspirace k modlitbě, postoje k modlitbě, neustálá modlitba), celé téma YouCat, body 469 – 527

Úkol: zvolit si kmotra (kdo ještě nemá), téma kmotrovství je rozebráno v posledním vydání Klíče, snaha o Ježíšovu modlitbu (Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad námi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *