Biřmovanci

Biřmování 2024 – 2. setkání

Pátek 13. října 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: důležité informace, Boží plán, Bůh a já, Pět cest k poznání Boha (cesta první: stvoření – vesmír – příroda, cesta druhá: svědomí)

Úkol: pracovat na starých úkolech (kdo nemá); vybrat Bibli (ČEP DT) na www.bibleshop.cz; registrace pro víkend v Rajnochovicích (registrace, informace)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *