Biřmovanci

Biřmování 2024 – 3. setkání

Pátek 20. října 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Pět cest k poznání Boha (cesta třetí: Bible, cesta čtvrtá: modlitba, cesta pátá: svátosti – církev)

Úkol: registrace pro víkend v Rajnochovicích a výběr Bible viz minulé setkání, přečíst první kapitolu knihy GenesisŽalm 104, začít se denně modlit jeden desátek růžence za sebe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *