Biřmovanci

Biřmování 2024 – 4. setkání

Pátek 27. října 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Modlitba (naše představy, rozhovor s Bohem, prosby – díky – chvály, jak mohu s Bohem prakticky rozmlouvat), celé téma YouCat, body 469 – 527

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *