Biřmovanci

Biřmování 2024 – 6. setkání

Pátek 10. listopadu 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: O co nám jde, Modlitba (modlitba Páně, rozbor jednotlivých proseb, současný překlad), celé téma YouCat, body 469 – 527

Úkol: zvolit si kmotra (kdo ještě nemá), téma kmotrovství je rozebráno v posledním vydání Klíče

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *