Duchovní slovo

Svědectví

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 14. dubna 2024

Když se v době velikonoční čtou úryvky popisující události po Ježíšově zmrtvýchvstání, můžeme si všimnout, že je evangelisté popisují různě. I s dětmi jsme si je museli nějak seřadit a uspořádat. My věřící to vnímáme tak, že se v informacích navzájem doplňují. Ale někteří lidé mohou vznést námitku: „Můžeme evangelistům věřit, když líčí velikonoční události každý jinak?“

Jeden profesor biblistiky odpověděl na tuto otázku svým studentům zvláštním úkolem. Rozdal jim papíry a požádal je, ať ho namalují, jak nejlépe dovedou. Studenti se pustili do díla. Když bylo hotovo, prohlíželi společně své výtvory a profesor je hodnotil. Vzal první obrázek a říká: „Tak přece nevypadám.“ A student odpověděl: „Ale já vás lépe namalovat nedokážu.“ Vzal druhý obrázek a řekl: „Jak to, že se tady usmívám, vždyť jsem se tvářil vážně?“ „Já vím, ale jste hodný a milý člověk,“ odpověděl student, který to maloval. Pohlédli na třetí obrázek a profesor říká: „Krásná práce, ale vypadám tady mnohem mladší!“ Studentka, která to malovala, zavtipkovala: „To aby vám to více slušelo.“ Ale pak vážně dodala: „Chtěla jsem tím vyjádřit, že máte mladého ducha.“

Profesor studentům poděkoval a vysvětlil, že i evangelisté podávají různé obrazy Ježíše zmrtvýchvstalého, protože o něm hovoří podle toho, jak umí, a podle toho, co je na Ježíšovi a velikonočních událostech nejvíce oslovilo.

Jsou to různé příběhy, ale podstatné je, že z nich můžeme sestavit mozaiku, která vypovídá o Ježíšovi ty nejdůležitější pravdy: že vstal z mrtvých, zjevil se i s tělem svým blízkým, mluvil, jedl, mohli se ho dotknout. Zahrnul je odpuštěním, dal jim moc odpouštět hříchy a schopnost pochopit a přijmout slova Písma o Mesiáši.

A vyzývá je – a dnes i nás – k tomu, aby byli svědky těchto událostí. Ježíš za nás zemřel, vstal z mrtvých, žije, miluje, odpouští hříchy a dává Ducha Svatého. To je to poselství, které máme hlásat svému okolí, lidem hledajícím. A je to potřeba. Mnoho lidí nás stále vidí jako ty, kteří si žijí svůj náboženský život, a ne jako ty, kteří žijí vztah s živým Bohem. Vnímají, co musí a nesmí, ale nikdy nezakusili Ježíšovu lásku a odpuštění.

Včera – 13. dubna – byl uveden do úřadu nový olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Jeho biskupské heslo zní „Hlásat radostnou zvěst“. A jak i sám vyjádřil, má zájem na tom, aby radostná Boží zvěst byla v naší společnosti hlásána srozumitelně a pochopitelně. Prosme dnes o Ducha Svatého, který nám pomůže se radovat ze všeho, čím pro nás Ježíš je a co pro nás udělal, a vydávat o něm svědectví v duchu apoštolů a evangelistů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *