Duchovní slovo

Janovy pochybnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Mt 11,2-11) | 11. prosince 2022

Dobou adventní nás provází Jan Křtitel. Evangelista na něj opět upírá svůj pohled. Ale není to Jan minulé neděle, je to Jan na druhém konci svého poslání. Jan, který bilancuje, přemýšlí, jestli neudělal chybu, jestli uvěřil tomu pravému, zakouší velké pochybnosti. Je jako otec (největší z proroků), který toho pro své děti tolik udělal, ale mnohé jeho pomoc nepřijali. Tyto své pochybnosti si ale nenechává pro sebe, neutápí se v sebelítosti. Vyslovuje je. Posílá své žáky, nebojí se, že se před nimi shodí, že přijde o svou prestiž. Posílá je za Ježíšem. A Ježíš… neodpovídá tak, jak by to Jan čekal. Nedává mu nic pevného, jasného, ale ukazuje na znamení, učí ho vidět Boží působení, zve ho znovu na cestu víry. A Jan, ten, který toho už tolik udělal, který se může považovat na ostříleného odborníka, je nucen být znovu začátečníkem. Nemůže spoléhat na své zkušenosti, ale musí doufat v Boží pomoc, v Boží plán.

K čemu nás tento děj může inspirovat? Každá doba má dobré i zlé zprávy. A je na lidech, které sledují. Jan propadal pochybnostem, ale Ježíš ho vybízí, aby svůj pohled zaměřil velkým Božím skutkům. I my jsme někdy v zajetí nějakého smutku, trápení, zoufalé životní situace. Mnohé se nám jeví černě. Někdy z vlastní viny, jindy z viny někoho jiného. Ale i nás Ježíš zve: „Všímej si toho, co i dnes dělám v životě mnohých lidí. Věz a věř, že i dnes je doba, kdy se naplňují zaslíbení.“

Chceme adventní dny prožít s užitkem. Děti dostávají své malé úkoly. Ale i my dospělí si dejme úkol, který nám umožní tyto dny dobře uchopit. Hledejme povzbudivá svědectví o Ježíšově působení. Otevřeme evangelium (pomozme dětem najít oblíbenou událost k ilustraci), zkusme otevřít breviář (i v aplikaci), přečtěme si životopis svatých (třeba sv. P. Pia). Mohou nás povzbudit i zkušenosti našich blízkých, nebo vlastní zkušenost s Bohem, kterou jsme již ve svém životě zakusili. Znovu vyjděme na cestu víry, denně probouzejme důvěru v Boha, který je s námi. A povzbuzení, která se nám dostanou, si nenechejme pro sebe. Podělme se s druhými, ať se všichni můžeme přidat k radosti, že čas spásy je mezi námi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *