Duchovní slovo

Spolupráce s člověkem

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Mt 1,18-24) | 18. prosince 2022

Po Janu Křtiteli, ve druhé části doby adventní, se díváme na Josefa a Marii. První, co vidíme, je, že Bůh spolupracuje s člověkem. Vstupuje do jeho představ a plánů a nabízí svůj pohled. Dělá to velmi originálním způsobem. Do Josefových plánů přichází skrze sen.

V Písmu svatém vidíme celou řadu případů, kdy Bůh použil sen, aby oslovil člověka. Proslulé jsou sny Josefa, syna Jákobova. Své sny nekomentoval, ale u cizích odhaloval jejich poselství. Jeho život nebyl jednoduchý, ale konečném důsledku zachránil v dobách nouze vyvolený národ. Další nečekané změny díky snu zažil svatý Josef, snoubenec Panny Marie. Díky Božímu zásahu přijal Marii za manželku, získá jméno pro dítě – Ježíš, je vyslán se ukrýt do Egypta a opět povolán nazpátek. Péčí o Krista spolupracuje na záchraně celého lidstva před věčnou smrtí.

Silvano Fausti ve svém komentáři k dnešnímu evangeliu říká: „Spravedlivý, který má čisté srdce, má sny Boží.“ Nejde zde o úsilí získat stejný dar, jako zmínění bibličtí Josefové, ale o schopnost vnímat působení Boží milosti. A k tomu bezesporu patří, že můžeme usínat po zpytování svědomí a odevzdání se do Božích rukou. P. Adam Rucki zval k obejmutí kříže, P. Vojtěch Kodet k usínání s úryvkem Božího slova. To vše je protikladem k upadnutí do spánkových fází po televizním maratonu.

Většina lidí dostává Boží vnuknutí v bdělém stavu. K tomu nás také může inspirovat Josef z Nazareta a v neposlední řadě Panna Maria. Neváhají uposlechnout Boží poselství, udělat ve správnou chvíli správnou věc, i když to znamená nemalé oběti. A právě ta připravenost vnímat a jednat může být inspirací pro poslední (a letos nejdelší možný) adventní týden.

Nezapomeňme, že Ježíš chce spolupracovat s námi. Jak řekl anděl Páně ve snu, jméno Spasitele je Emanuel. Tedy „Bůh s námi“. Toto „s“ je důležité. Na nic ze svých úkolů, radostí i starostí nejsme sami. On je s námi, chce s námi spolupracovat na díle spásy. Buďme i my s ním.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *