Duchovní slovo

Jména v nebi

Grafická myšlenka u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Lk 10,1-12.17-20) | 3. července 2022

Toto vědomí je důležitý předpoklad pro každou misijní činnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *