Duchovní slovo

Mše svatá – neděle 24. října 2021

24. října 2021 v 10.30 hodin o 30. neděli v mezidobí (Misijní neděle) bude přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, co nemohou přijít fyzicky do kostela. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *