Duchovní slovo

Mše svatá – neděle 30. května 2021

30. května 2021 v 10.30 hodin o slavnosti Nejsvětější Trojice bude přímý přenos mše svaté z farního kostela. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *