Duchovní slovo

Pozvání na duchovní hostinu

Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Lk 22,14 – 23,56) | 10. dubna 2022

Včera jsme v úryvku evangelia slyšeli otázku, zda Ježíš přijde na svátky. My víme, že on přijde. On je středobodem každého našeho slavení. Ale stejně jako ho nepřijali jeho současníci, je i dnes mnoho těch, kteří nepřijmou. Třeba ne z nenávisti, ale z pohodlnosti, lhostejnosti. My se ale můžeme a máme ptát, jak ho přijmu já. Jak jsme na největší křesťanské svátky připraveni? Jak je chceme prožít?

Můžeme říci, že se před námi rozprostírá nádherná a bohatá tabule duchovní hostiny. Liturgie intimity i opuštěnosti Zeleného čtvrtku, bolesti i odevzdanosti Velkého pátku, hlubokého ticha Bílé soboty a vítězství i slávy Neděle Zmrtvýchvstání. Jak ji přijmeme?

Učiňme rozhodnutí přijmout tento Boží dar. Tímto slavením nás Bůh může a chce proměnit. Bůh je připraven nás i letos posvětit, přijmout naše vyznání při obnově křtu. Přichází kvůli nám.
Řekneme mu své ano?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *