Zajímavosti

Odpustky pro duše v očistci

Kdo nemůže ze závažných důvodů získat plnomocné odpustky pro duše v očistci v obvyklé době, může tak učinit již od úterý 25. října 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *