Duchovní slovo

Hvězda mořská

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (Lk 1,39-56) | 15. srpna 2021

I když příští neděli budeme opět pokračovat v Ježíšově eucharistické řeči, dnes se díky slavnosti zadívejme na cíl, ke kterému eucharistie vede a dává sílu.

Začneme krátkým příběhem. Mladí mniši se ptali opata: „Doléhá na nás tolik pokušení, jak s ním bojovat?“ Opat se zamyslel a řekl: „Ptáte se, jak bojovat s pokušením? I já se zeptám. Kdybyste umírali, pro koho byste se rozhodli: pro hřích, který nabízí pokušení, nebo pro Krista, který nabízí šťastný věčný život?“ Mniši bez zaváhání odpověděli: „Pro Krista!“ Opat pokýval hlavou a pokračoval: „Tak se pro něho rozhodujte již nyní!“ Na to si mniši povzdechli: „To je těžké, když ještě nepřišla hodina naší smrti!“ Nato se opat usmál: „A jak to víte?“

Pomyšlení na smrt se vyhýbáme. Není nám příjemné myslet na to, že jednou nastane chvíle, kdy vše pozemské budeme muset opustit. Skutečnost smrti v nás probouzí strach. A má to svou logiku. Byli jsme stvořeni pro život, ne pro smrt. Ale my už víme víc, víme, že smrt není konečná, je jen branou k věčnosti, která je pro nás připravena.

Nicméně, v tomto světě se stále podobáme skupině trosečníků, kteří se s omezenými zásobami ocitnou na pustém ostrově. Všichni vědí, že tam zemřou. Ale jednoho dne si všimnou jakési velmi vzdálené pevniny. Jeden odvážný se pak vydá vstříc nebezpečným vlnám, aby zjistil, jestli je možné k pevnině doplout. Znamením, že se to podařilo, bude veliký oheň, který na vzdáleném pobřeží rozdělá. Všichni trosečníci od té chvíle vyhlížejí, zda v noci spatří zář, která jim dá naději na záchranu. A když ta chvíle nastane, propuknou v jásot.

Dnešní slavnost nám připomíná Pannu Marii, která se rozhodla pro život s Kristem. Odevzdala mu svou pozemskou pouť tak mimořádným způsobem, že ji pak zcela výjimečným způsobem vysvobodil ze smrti a uvedl do své slávy.

 

Jeden z možných významů jména „Maria“ říká, že toto jméno znamená „Hvězda mořská“. Jasná hvězda zářící nad bezbřehým mořem. Hvězda, která ukazuje plujícím směr. Maria je také nazývána zářící jitřenkou spásy. Je jitřenkou, která nám dává světlo naděje. Učí nás, že když budeme žít jako ona pro Krista, budeme se v jejich společenství jednoho dne radovat na onom druhém břehu, ve věčné slávě.

Kéž nás účast na dnešní slavnosti povzbudí a přivede k radosti z naděje na věčný život v nebi. Poděkujme Pánu za naději, kterou v nás probouzí příklad Panny Marie. A stejně jako ona žijeme již nyní s Kristem a pro Krista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *