• Pro děti,  Zajímavosti

  Roráty 2021

  Všechny děti, zvláště prvokomunikanti, jsou zvány na roráty, které budou každý adventní pátek (18.00 hodin) a sobotu (7.30 hodin). Začneme vždy u vchodu do kostela, kde spolu s dětmi vytvoříme průvod s lampičkami. Světlo lampiček, podobně jako světlo adventních věnců, nám bude připomínat světlo Pána Ježíše, protože on je Světlem světa.

  Začínáme v pátek 3. prosince 2021 mší svatou, na které děti děti dostanou další informace k naší „výpravě“. Děti mimo jiné obdrží rorátní mapku. Kdo nemůže přijít ze zdravotních důvodů, může si ji stáhnout a vytisknout.

 • Duchovní slovo

  Chtít, mít touhu

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,26-38) | 20. prosince 2020

  Blíží se Vánoce, pro mnohé nejkrásnější svátky v roce. Evangelium 4. neděle adventní nás v rámci přípravy přivádí k jejich kořenům. Vypráví o mladé dívce, bez jejíhož „ať se mi stane podle tvého slova“ bychom Vánoce neslavili. Jeden nepatrný člověk, který řekne „ano“ Božímu povolání, může změnit celý svět. Ba co víc, může pomoci zachránit celý svět. A to je velká věc. Když se nad tím zamyslíme, může nás to povzbudit k tomu, abychom i my usilovali o poznání Boží vůle a jednání podle ní.

 • Duchovní slovo

  Cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mk 1,1-8) | 6. prosince 2020

  Postavit cestu stojí velikou námahu, ale ta se časem vyplatí. Díky cestám máme k sobě blíž, dostaneme se k sobě rychleji. Postavit cestu znamená udělat viditelný zásah do krajiny. Po dobrých cestách pak může kráčet mnoho generací. A to, co platí o silnicích světa, platí i v duchovním životě.

 • Duchovní slovo

  Bděte

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle adventní (Mk 13,33-37) | 29. listopadu 2020

  Každý křesťan by měl být bdělým člověkem. Neznamená to, že bychom neměli spát, jde o to, že bychom měli být vnímaví k vnuknutím, která přichází od Boha. K radám, které nám Pán uděluje, aby nás ochraňoval, když nás vede po cestě spásy. Bdělost je vlastně schopnost přijatá jako dar, abychom celou svou bytostí byli nasměrováni k Bohu.