• Duchovní slovo

  Umělec – Duch Svatý

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 23. května 2021

  Je na světě řada kostelů, které ve své historii pojaly hned několik slohů. A nemusíme chodit daleko, takovým příkladem je například kostel v mé bývalé farnosti nebo ve Zdounkách, kde bydleli mí prarodiče. Tyto kostely nejen že mají hlavní loď postavenou kolmo k té původní, ale podepsaly se na nich čtyři stavební slohy. V takovém kostele je pak velmi náročné všechno dohromady sladit a sjednotit, aby byl krásný a dobře sloužil svému účelu. V případě těchto kostelů to bylo mistrovské dílo malíře Jano Köhlera a jeho školy (známe určitě jeho mozaiky na Svatém Hostýně).

 • Duchovní slovo

  Kontakt

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mk 16,15-20) | 16. května 2021

  To, že Ježíš vstoupil na nebesa, neznamená, že by se vzdálil od nás. Právě naopak. Tím, že není vázán k přebývání na (nějakém) jednom konkrétním místě na zemi, může být nablízku všem lidem na světě. Děje se tak díky působení Ducha Svatého. Díky němu jsme skrze Krista spojeni s Otcem.

 • Duchovní slovo

  Kmen, ratolesti a ovoce

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 2. května 2021

  Z dnešního evangelijního úryvku bych vyzdvihl dvě myšlenky. Ta první říká, že Bůh je vinař, který chce, aby náš život přinášel dobré plody. A ta druhá říká, že se to může podařit, pokud budeme pevně spojeni s Kristem. Z to ho vyvstávají dvě otázky: „Jaké plody má náš život přinášet?“„Jak dosáhnout pevného spojení s Kristem?“