Duchovní slovo

Vstala a obsluhovala je

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) | 7. února 2021

S dětmi jsme v pátek již putovali do Kafarnaa, kam nás přivádí dnešní evangelium. Hovořili jsme o Ježíšově pracovním dnu a o jeho modlitbě. My se teď ale podívejme z jiného úhlu. Přijměme pozvání do Petrova domu. Nejde zde jen o uzdravení příbuzné apoštola Petra. Je to první uzdravení nemocného člověka v Markově evangeliu. Proč je to důležité?

Abychom to pochopili, je potřeba se vrátit k úryvku z minulé neděle. Četlo se tam o vůbec prvním Ježíšově zázraku v Markově evangeliu. Vzpomenete si jaký zázrak to byl? Četli jsme o tom, že Ježíš vyhnal z posedlého člověka nečistého ducha. Když Marek hovoří o nečistém duchu, má to širší význam. Abychom si ho přiblížili, představme si člověka stiženého leprou. Takový nešťastník žil ve vyhnanství, a když se k němu někdo blížil, tak o sobě musel křičet: „Nečistý, nečistý!“ Byl to člověk smrtelně nemocný, postupně a potupně umírající, vyloučený ze společenství ostatních lidí. A lidé, kteří se ve svém nitru cítí osamocení a vyloučení, kteří scházejí smutkem, strachem, zklamáním a různými jinými neduhy, žijí i dnes.

A evangelista Marek nám zvěstuje radostnou zprávu: Ježíš přichází, aby je zachránil. Svým prvním zázrakem vyžene z posedlého člověka nečistého ducha, aby nám odhalil, že na prvním místě ho zajímá naše nesmrtelná duše. Tu chce osvobodit a uzdravit. To ostatně můžeme pozorovat na všech dalších zázracích. A po osvobození posedlého následuje – jak to čteme dnes – uzdravení Petrovy tchyně.

Ježíš přijde do domu a oni mu o ní hned poví. Je hezké vidět starost o své nejbližší. Přivedli Ježíše k té ženě a on ji uzdravil. Ona vstala a obsluhovala je. Opět se prokazuje láskyplná služba. Co nám tím chce Marek říci? Říká, že člověk dostává život a zdraví ne proto, aby se staral sám o sebe, ale aby nabídl své síly do služeb Bohu a společenství církve. Služba Bohu dává životu smysl a přináší užitek celému světu.

Nakonec vidíme, že se o události dovídají obyvatelé města a přicházejí za Ježíšem. Díky uzdravené a celé její rodině se jim otevře cesta ke Kristu.

Osvobození posedlého, který se vrací do společnosti, a uzdravení Petrovy příbuzné, která pak slouží Pánu, jsou první dva zázraky Markova evangelia. Osvobozením od zla a uzdravením vztahů v rodině začíná obnova světa. Modleme se i my, aby se tyto zázraky děly v našich domovech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *