Duchovní slovo

Živé slovo

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Lk 1,1-4;4,14-21) | 23. ledna 2022

Právě jsme slyšeli dva úryvky z Lukášova evangelia. Oba jsou pro nás důležité. Ten první je úplný začátek evangelia, kterému po celý tento liturgický rok budeme naslouchat. A proto je důležité si říct, proč vlastně máme Lukášovo evangelium. Z jeho slov je zřejmé, že už nějaká evangelia naspaná jsou, tak proč píše další? Chce být lepší než Marek nebo přetáhnout posluchače na svou stranu? Vůbec ne. Chce podat osobní svědectví. To je adresováno jistému Theofilovi, což nemusí být jeden konkrétní člověk, ale konkrétní posluchači jeho vyprávění. Theofil v překladu znamená „ten, který má rád Boha“. A každému takovému chce Lukáš předat svědectví o Kristu. Jedná se o spolupráci s Bohem. Bůh použil Lukášovo rozhodnutí, námahu i umění, aby nám toto slovo předal. A podobně spolupracuje s dalšími autory, aby se nám mohl dát poznat, aby mohl vzniknout tento komunikační most mezi Bohem a člověkem.

My se pak můžeme inspirovat k podobnému kroku. Ne snad, že bychom měli psát novou Bibli, ale každý z nás má ve svém okolí své „Theofily“, kterým má podat svědectví o Bohu. A proto jsme povoláni, aby vzniklo „Františkovo, Maruščino, Josefovo či Karolínino evangelium“, evangelium života, kterým vydám své vlastní svědectví své rodině, svým dětem, svým spolužákům…

Druhý úryvek nás přenáší do synagogy, kde Ježíš předčítá slova proroka Izaiáše. Říká: „Dnes se naplnilo toto Písmo.“ Nejenže se naplnilo v době Ježíšově a na Pánu Ježíši. Ale toto „dnes“ stále trvá. Bůh chce stále vstupovat do naší přítomnosti. Písmo svaté nám zprostředkovává nejen Ježíšova slova k jeho učedníkům a posluchačům, je také cestou, kdy Bůh osobně oslovuje každého z nás. A tak stejný text s vírou přečtený nás může každý den oslovovat zcela novým způsobem. Je to živé slovo. Tím se liší od jiných moudrých knih.

Proto jej máme v úctě, proto ho máme mít vždy při ruce, proto mu máme vždy s velkou pozorností a očekáváním naslouchat. A pokud bychom k tomu snad neměli dostatek času, nezapomeňme, že k nám touto cestou přichází při každé mši svaté. Kyslík našemu duchovnímu životu dodávají plíce, které mají dvě strany: eucharistii a Boží slovo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *