Biřmovanci

Biřmování 2024 – 17. setkání

Pátek 26. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Desatero (trojrozměrný člověk, duchovní život člověka, 1. – 4. přikázání)

Úkol: Dokončení starých úkolů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *