Biřmovanci

Biřmování 2024 – 11. setkání

Pátek 26. ledna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Bible (Nový zákon, jazyk, rozdělení, návaznost na události Starého zákona, jak číst Bibli, biblické texty v liturgii mše svaté, práce s textem Lk 15)

Videoúvod do Starého zákona a do Nového zákona.

Úkoly k dokončení: viz 8. setkání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *