Biřmovanci

Biřmování 2024 – 8. setkání

7. setkání proběhlo při pobytu v Rajnochovicích.

Pátek 24. listopadu 2023 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Bible (kde se vzala, kdo ji napsal, kdy a jakým jazykem, dělení biblické „knihovny“)

Úkol: začít číst Janovo evangelium, výběr kmotra (kdo nemá), najít biřmovacího patrona (světce) a zpracovat o něm krátký referát (kdo byl, co se mi na něm líbí, proč jsem si vybral zrovna jeho)

Příští setkání v pátek 12. ledna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *