Biřmovanci

Biřmování 2024 – 16. setkání

Pátek 19. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Úvod do Desatera (okolnosti darování Desatera, vztah Izraelitů s Bohem, praktické využití Desatera, hřích, zpytování svědomí, svátost smíření)

Úkol: Dokončení starých úkolů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *