Biřmovanci

Biřmování 2024 – 15. setkání

Pátek 12. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Úvod do Desatera (křesťanské aplikace nejen do mobilu, šest stěn k dobrému životu, původ Desatera, Desatero v Písmu svatém, Desatero a Ježíš)

Úkol: Opakovat probrané bloky, přečíst Desatero v Bibli (Ex 20,2-17)

Úkoly pro uplynulé období viz 13. setkání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *