Prvokomunikanti

Informace pro rodiče prvokomunikantů

Milí rodiče letošních prvokomunikantů,

dle předpokladu v posledních informacích vstupujeme do bezprostřední přípravy na první svaté přijímání. Ta bude nyní probíhat ve třech souběžných aktivitách.

V rámci školy probereme téma Desatero, a to formou videokatechezí. Podrobnosti obdržíte prostřednictvím školy. Videa pak naleznete i na tomto farním webu v rubrice Prvokomunikanti.

Souběžně začnou přípravy v kostele, ty se budou konat vždy po páteční mši svaté. Nezapomeňte, že v kostele je stále chladněji než venku. Je třeba si vzít „přídavné oblečení“. První setkání bude v pátek 14. května po mši svaté. Na těchto setkáních probereme téma svátostí obecně, svátosti smíření a eucharistie.

Třetí aktivitou je účast dětí na májových pobožnostech, které budou každou středu a pátek v 18.00 hodin v kostele. První májová pobožnost je ve středu 5. května 2021. Těším se na spolupráci.

P. Ladislav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *