Biřmovanci

Biřmování 2024 – 9. setkání

Pátek 12. ledna 2024 v 19.00 hodin v kostele

Společně s farností jsme prožili Večer chval.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *